Klasifikacija firmi

Uvod

Kod realizacije Informacionog sistema za firme neophodno je izvršiti snimanje struktura firme sa dva aspekta:

Velicina firme na osnovu obima poslovanja, ne ulazeci u velicinu i strukturu kapitala firme, ogranicavajuci se na: broj promena za godinu dana i broj komitenata sa kojima firma ima poslovnu saradnju.

Drugi aspekt posmatranja velicine firme odnosi se na razudjenost firme: jedna zgrada, više zgrada u gradu, više organizaciona jedinica i poslovnih jedinica u razlicitim gradovima.

Na osnovu ova dva faktora koji znacajno uticu na rešenje Informacionog sistema i na odabir hardware-a za podršku IS-a i realizaciju Informacionog sistema, firme smo grupisali u tri tipa firmi: Firme tipa A, Firme tipa B, Firme tipa C.

 

Firme tipa A

Firma je locirana u jednoj zgradi gde se i odvijaju svi procesi poslovanja. Broj radnih mesta je od 20 do 100, sa malim brojem zaposlenih. U perodu od godinu dana realizovani broj:

Za ovaj tip firme preporucujemo relizaciju baze IS-a na jednom racunaru sa mrežom radnih stanica u intranet okruženju. Putem radnih stanica vršila bi se obrada podataka za pojedine podsisteme:

Punjenje podataka dobijenih iz NB-SPP (SDK), iz firmi sa kojima firma ima poslovnu saradnju, iz trgovacke mreže i drugih firmi:

Firme tipa B

Firma je locirana u više zgrada i u svom sastavu ima Organizacionu jedinicu (poslovne jedinice), obicno u drugom gradu gde se i odvijaju svi procesi poslovanja. Ukupan broj radnih mesta oo 50 do 200. Organizaciona jedinica (Poslovna jedinica) ima svoje odvojeno analiticko knjigovodstvo, a na nivou cele firme se objedinjuju podaci za glavnu knjigu. U periodu od godinu dana realizovani broj:

Za ovaj tip firme preporucujemo relizaciju baze IS-a na jednom racunaru sa mrežom radnih stanica u intranet okruženju. Korišcenjem kvalitetnih mrežnih resursa ISDN, X25 paketne mreže, stalno zakupljene linije, vršilo bi se povezivanje poslovnih jedinica na racunar. Putem radnih stanica lociranih u zgradama vršila bi se obrada podataka za pojedine podsisteme:

Firme tipa C

Firma se sastoji iz veceg broja organizaciona jedinica (firmi tipa A i tipa B) koji cine jedan sistem firme lociran u više zgrada u drugim gradovima ili cak u više zemalja, gde se i odvijaju nezavisni procesi poslovanja. Ukupan broj radnih mesta definiše se posebno po organizacionim jedinicama (Firmama) i najcešce prelazi stotine. U periodu od godinu dana realizovani broj:

Za ovaj tip firme predlažemo relizaciju baze IS-a na racunaru centrale za firmu u celini i relizaciju baza IS-a na racunarima firmi tipa A i tipa B. Dobrom podrškom mrežnog software-a vršila bi se razmena podataka izmedju centrale i firmi tipa A i tipa B. Primenio bi se distribuirani model baze podataka za firmu u celini.

Specifikacija Hardware-a i Software-a za ovakav tip firme mora se izvršiti nakon detaljne analize mogucnosti i potreba firme.

Na server racunarima organizaciona jedinica (Firmi tipa A i tipaB) putem radnih stanica lociranih u firmama (organizaciona jedinicama) vršila bi se obrada podataka za pojedine podsisteme:

Punjenje podataka dobijenih iz NB-SPP (SDK), iz firmi sa kojima imate poslovnu saradnju, iz trgovacke mreže i drugih firmi:

Na racunaru Centralne firme vršila bi se:

 

početak | ko smo mi | klijenti | proizvodi | servisi | kontaktirajte nas
Optimizirano za rezoluciju 800x600