Realizacija projekta IS-a

Uvod

Projekat informacionog sistema za banke realizovan je u realiacionoj bazi podatak ‘ORACLE’. Verzija 7.x, 8.x. Projekat IS-a realizovan je u više varijanti i aplikacionih platformi. Interpretacija projekta zavisi od potreba banke, veličine banke i spremnosti banke u ulaganju finansijskih sredstava u hardware.

Projekat informacionog sistema realizovan je u tri aplikacione platforme:

Oracle baza podataka

Već više od decenije najeminentnije ime u domenu relacionih baza podataka je kompanija Oracle sa paletom svojih proizvoda. Korporacija Oracle je druga po veličini svetska kompanija za proizvodnju software-a, i vodeći svetski proizvođač software-a za informacioni menadžment preduzeća. Kompanija Oracle je napravila značajan prodor u primeni Internet tehnologije u informacionim sistemima preduzeća, što je od osobitog značaja ako se ima u vidu sve veći značaj koji Internet dobija svakim danom.

Oracle-ov RDBMS (Relation Database Management System) koristi sve dobre osobine koje karakterišu jednu relacionu bazu podataka. Karakteristike Oracle-ovog RDBMS-a i pridruženih proizvoda su:

1. Sigurnost

 • Zaštita od neovlašćenog pristupa podacima (svaki korisnik mora dobiti ovlašćenje za pristup bazi kao i ovlašćenje za različite nivoe pristupa podacima u okviru te baze).

 • Mogućnost preciznog definisanja ovlašćenja za unos, ispravku, brisanje podataka na najnižem nivou knjiženja i mogućnost definisanja ovlašćenja isključivo za uvid podataka na višem nivou izvedenih podataka.

 • Distribucija ovlašćenja - svaki direktor ili šef može da odredi nivo dostupnosti podataka pojedinom radniku ili da mu ovlašćenja oduzme.

 • Mnogostruki načini zaštite od uništenja podataka.

 • Automatski oporavak podataka (nepotpunim završetkom programa, nestankom struje ili odustajanjem započete transakcije podaci se automatski, bez ikakve intervencije programera ili administratora, vraćaju na nivo pre početka transakcije).

 • 2. Lakše korišćenje

 • Manje programiranja - programski jezici IV generacije.

 • Gotovi alati.

 • Ad hoc izveštaji.

 • Direktan pristup korisnika do podataka (bez posrednika Aop-a).

 • Različiti pregledi urađeni nad istim podacima.

 • Grafičko prikazivanje podataka.

 • Mogućnost povezivanja sa drugim alatima.

 • 3. Smanjenje redudanse

 • Ušteda memorijskog prostora u računaru.

 • Izbegavanje nedoslednosti podataka.

 • 4. Konkurentno korišćenje

  5. Brz razvoj aplikacij

  6. Smanjenje broja grešaka

   

  Pored navedenih osobina, koje bi trebalo da krase svaku relacionu bazu podataka, Oracle-ova baza ima i dodatne osobine zbog kojih smo se odlučili baš za nju u realizaciji naših proizvoda.

  Primena ORACLE-a je moguća na računarima svih iole poznatijih proizvodjača računara, kao i na svim poznatim operativnim sistemima (Oracle-ov software radi na mrežnim računarima, na laptop računarima, na PC-ima, na radnim stanicama, mini računarima, mainframe-ovima i računarima za masivnu paralelnu obradu). Osim toga, kompanija Oracle pruža gotov skup alata za projektovanje. Pouzdanost u radu je dokazana kroz našu osmogodišnju primenu Oracle-ovih proizvoda na različitim hardware-skim i software-skim platformama. (Pomenucemo samo neke platforme na kojima rade naši proizvodi: SCO Unix, IBM AIX, Windows NT, …)

  Značajnim proširenjem obima poslovanja, banci neće biti dovoljno da nabavi nove PC računare, već će morati nabaviti računare srednje ili čak više klase. Opredeljenjem za ORACLE nećete morati ponovo kupovati novi projekat i nove programe za podrsku IS-a, pošto programi koji rade na predloženoj opremi, sigurno će raditi i na drugim platformama što je dokazano kroz naše dosadašnje iskustvo.

  Proširivanjem sistema, ili prelaskom na novu hardware-sku ili software-sku platformu, ne morate ponovo kupovati već kupljene Oracle proizvode, nego samo, eventualno, doplaćujete za mogućnost korišćenja tih proizvoda od strane većeg broja korisnika (jer cena software-a zavisi od broja korisnika). Bitno je da to nije nova kupovina softwar-e, nego samo doplaćivanje razlike.

   

  Oblici saradnje

  Oblici saradnje koju nudimo kod implementacije informacionog sistema za banku su:

  Dinamika implementacije IS-a

  Dinamika implementacije IS-a zavisi od:

  Obavezni stepovi implementacije su:

  Garantni rok

  Dajemo dvanaest (12) meseci garantnog roka nakon potpisivanja ugovora o prihvatu projekta Is-a u kome se obavezujemo da će mo ispraviti sve eventualne nelogičnosti ili sitnije ispravke nastale izmenom zakonskih propisa.

  Nakon isteka garantnog roka vrši se sklapanje ugovora o permanentnom održavanju IS-a, ili ugovor o konsultanskim uslugama za održavanje i razvoj IS-a.

   

  Cena posla

  U cenu posla ulaze sledeće celine:

  1. Izrada projekta

  2. Model informacionog sistema sa:

  · Opisom funkcija

  · Preporukama za kreiranje indexsa

  · Preporukama za kreiranje usera i grupa menija

  · katalog lista

  3. Instalacije baze za celokupan informacioni sistem banke

  4. Programi za kompletnu podršku projekta IS-a banke za podsisteme:

  · Podsistem dinarskog poslovanja

  · Podsistem deviznog poslovanja

  · Podsistem poslovanja sa stanovništvom

  · Podsistem šaltera za poslovanje sa stanovništvom

  · Podsistem računovodstva

  5. Detaljna uputstva za rad sa projektom u pisanoj formi za korisnike ili WEB prezentacija uputstva.

  6. Kompletna obuka pojedinih sektora za rad na programima podsistema

  Ukupna cena posla za navedene podsisteme i navedeni spisak programa zavisi od tipa banke, tipa računara, operativnog sistema i broja radnih mesta, kao i od podsistema koji bi bili obuhvaćeni. Isto tako cena se može menjati i u zavisnosti od broja novih programa koji nisu obuhvaćeni standardnom ponudom, a koji su značajno drugačiji od programa u standardnoj ponudi.

  Školski centar

  U mogućnosti smo da izvršimo obuku korisnika i programera na našim sledećim tipovima kurseva:

   

  početak | ko smo mi | klijenti | proizvodi | servisi | kontaktirajte nas
  Optimizirano za rezoluciju 800x600