Podsistem zarada (plate)

i kadrovske evidencije

Uvod

Projekat zarada nesumnjivo je jedan od najvažnijih projekata u svakoj firmi. Značaj nije dobio po kompleksnosti, već po uticaju na zadovoljenje radnika, zbog brzine obračuna zarada i tačnosti dobijenih obračuna. Česte izmene zakonskih odredbi u obračunu (u delu obustava i stopa doprinosa) uticao je da projekat zarada mora biti vrlo fleksibilan i prilagodljiv okruženju. Za firme složene strukture (više organizacionih jedinica) projekat zarada i kadrovske evidencije mora zadovoljiti potrebe firme  kao i svake organizacione jedinice (filijale) posebno. U zavisnosti od žiro računa (žiro račun firme a.d. ili podračuni filjala) sa kojih se vrši isplata  projekat mora zadovoljiti brzinu objedinjavanja podataka iz filijala- poslovnih jedinica. Posmatranje podataka kadrovske evidencije takodje utiče na razmenu i objedinjavanje podataka.

Projekat za vodjenje kadrovske evidencije i obračun zarada sastavljena je iz dva podsistema:

Podsistem kadrovske evidencije 

Kadrovska evidencija namenjena je za poslove Kadrovske službe.

Uradjeni je više programa matičnih podataka putem kojih se vode podaci kadrovske evidencije:

Opština-naselje, Radna organizacija (Firma) iz koje se preuziamju zaglavlja na svim izveštajima, Organizacione jedinice, Sprema, Sistematizacija, Škola, Zanimanje, Nacija, Državni-republički praznici i Slave, šifarnici prevoza radnika na posao.

Registar matičnih podataka o radniku podekljen je u dva dela. Matični podaci samog radnika  (matični broj, ime prezime, godina rodjenja adresa  stanovanja, telefon itd) i matični podaci vezani za radno mesto (godine zaposlenja, godina, meseci i dana zaposlenja, organizaciona jedinica, sitematizacija, broj bodova, partija knjižice ili tekućeg računa,rešenost stambenog pitanja, broj članova domaćinstva, rešenost vojne obaveze itd…) 

Na osnovu gore navedenih registara mogu se izlistati svi podaci koji su potrebni Kadrovskoj službi.


Programi za vodjenje i listanje računovodstvene evidencije

Pored programa za vodjenje kadrovske evidencije uradjeni su i programi za vodjenje računovodstvene evidencije: To su programi za vodjenje kredita dobijenih u drugim firmama i kredita dobijenih u svojoj firmi (zimnice, pozajmnice), uplate doprinosa, poreza, samodoprinosa, članarina sindikata, vodjenja sudskih i ostalih zabrana registar poreza, doprinosa, statistika minimalnih zarada, zarada prema stručnoj spremi itd.. 

Kadrovska i računovodstvena evidencija su odvojene celine, ali zavise jedna od druge. 

 

Podsistem obračun zarada 

Obračun zarada radnika sadrži sledeće obračunske celine:

Vodjenje prisutnosti na radu,  toplog obroka, prevoza

Prisutnos na radu može da se vodi putem dva program. Prvi prikazuje sve datume u mesecu sa  inicijalno se popunjenim podacima za svakog radnika vodeći računa o subotama, nedeljima, praznicima i godišnjim odmorima. Potrebno je za svaki datum koji je različit od redovnog rad uneti vrstu prisutnosti ili odsutnosti.

Drugim programom se mogu uneti za svakog radnika pojedinačno satnice i dani prema vrsti prisutnosti. 

Posebnim programom se unose podaci prevoza na posao nakon inicijalnog punjenja podataka na osnovu prisutnosti radnika.

 

Obračun zarada- akontacije, krajnje mesečne isplate,  razlike (viška)

Programi su prilagodjeni obračunu zarada po neto ili po bruto principu. Sami birate način obračuna. Programi su uskladjeni u potpunsti sa novim zakonskim propisima.

Obračun akontacije se može raditi više puta mesečno. U krajnjem obračunu zarada vodi se evidencija uskladjivanja doprinosa prema zakonskim odredbama sa ukupno uplaćenim doprinosima i porezima. U okviru jednog obračuna možete da birate (uključite-isključite) obračune minulog rada, kredite, zabrane, topli obrok, prevoz, porodiljsko odustvo, bolovanja itd.

Pojedini obračuni topli obrok, prevoz, porodiljsko odustvo, bolovanja preko 60 dana mogu se uraditi i posebno.

Stimulacije-destimulacije  za radnika mogu se dati  za sve obračune (fikno) u iznosu ili u procentima, ili kod svakog obračuna.

Za svakog radnika može se izvršiti uvid u pojedinačan obračun sa precizno iskazanim obračunima zarada, naknada, dodacima na zarade, porezima, doprinosima, obustavamama.

Isto tako moguć je uvid u pojedinačne stavke koje plaća firma doprinosi, porezi prema opštinama uplate. 

Izveštaji iz zarada

Izveštaji koji se dobijaju nakon izvršenog obračuna zarada podeljeni su u nekoliko kategorija i u potpunosti su prilagodjeni zakonkim odredbam.

Obračun ugovora o delu, autorskih honorara, privremenih i povremenih poslova,

učešća u organima upravljanja.

Uradjen se set programa obračune ugovora o delu, autorskih honorara, privremenih i povremenih poslova, učešća u organima upravljanja.

Ovi se programi mogu puštati za jednog komitenta (radnika) ili za grupu komitenata. Za više komitenata mora se popuniti ugovor. Za sve obračune uradjeni su zakonom predvidjeni izveštaji i virmani. 

 

Knjiženje zarada

Sve obračunate zarade se automatki uknjižavaju u finansijsko knjigovodstvo. Na osnovu unapred postavljenih modela kontiranja vrši se uknjižavanje zarade (bruto, neto…), porezi doprinosi, krediti itd.

Za firme koje nemaju naše programe za finasijsko knjigovodstvo mogu se pripremiti odgovarajući ascci file-ovi za uknjižavanje u druge informacioni sisteme .

Formiranje svih virmanskih naloga (doprinosi, porezi, nalozi za radnike prema bankama) vrši se automatski. Za firme koje imaju elektronski platni promet pripremljeni su ascii filovi prema bankama (HALKOM ili drugi format).

 

 

start | about us | clients | products | services | contact us
Optimized for 800x600 resolution